Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific - Giai đoạn 2 ngày 15/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific - Giai đoạn 2 ngày 15/09/2019


Công việc thực hiện:

  1. Đấu nối cáp tủ;
  2. Vệ sinh nhà xưởng;
  3. Lắp dựng thép, coppha vách bể;
  4. Defect

Hình ảnh minh họa:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 

 



Chủ đề liên quan