Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific - Giai đoạn 2 ngày 12/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific - Giai đoạn 2 ngày 12/09/2019


Nội dung công việc đã thi công tới ngày 12/09/2019

  1. Đấu nối cáp tủ;
  2. Vệ sinh nhà xưởng;
  3. Lắp dựng thép, coppha vách bể;
  4. Defect;

Hình ảnh minh họa công việc thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan