Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific - Giai đoạn 2 ngày 09/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific - Giai đoạn 2 ngày 09/09/2019


Nội dung công việc thi công :

  1. Đấu nối cáp tủ;
  2. Vệ sinh nhà xưởng;
  3. Lắp dựng thép, coppha vách bể;
  4. Defect

Hình ảnh thi công: 

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan