Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 19/07/2019


Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 19/07/2019


Nội dung công việc thực hiện :

* Factory C11,C12

  1. Nhà C11-C12 : Lắp đặt ván khuôn, cốt thép trục H và đổ bê tông móng trục H
  2. Nhà C11-C12 : Đào móng trục A và đổ bê tông lót trục A

* Factory B11

  1. Nhà B11 : Đào móng trục 13 và đổ bê tông lót trục 13

* Factory B12

  1. Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép trục A và đổ bê tông trục A
  2. Nhà B12 :  Tiếp tục đào móng và đổ bê tông lót trục B

* Factory C4

  1. Nhà C4 : Tháo ván khuôn cổ cột trục A và vệ sinh móng

* Factory C5

  1. Nhà C5 : Tiếp tục đào móng trục A và đổ bê tông lót trục A
  2. Nhà C5 : Gia công théo móng

* Temperary electrical phase 3

  1. Tiếp tục dựng đường điện tạm
  2. Đào đất vận chuyển đất nền C5,C11

Hình ảnh minh họa:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan