Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 28/08/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 28/08/2019

XƯỞNG DỆT

 • Dọn dẹp vât trả về kho
 • Xây tường trục 22-23/A-H, 17-21/A-B
 • Gia công lắp dựng cốt pha cốtthép dầm sàn cos + 6,90m
 • Lắp đặt giàn giáo hệ dầm sàn Cos + 6,90m

XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

 • Lắp đặt cốp pha, cốt thép dầm tầng sàn mái trục A-B/16-25
 • Hút nước bệ máy
 • Lắp đặt cốt thép, coppha cột tầng 2 phòng điều không
 • Gia công lắp dựng coppha cột L-M/17-25
 • Xây tường bao nhà xưởng trục A-B/1-25; K-M/1-5

KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 • Bể số 1: gia công lắp dựng cốt thép dầm sàn
 • Bể số 2: gia công lắp dựng cốt thép coppha cột
 • Bể số 3: tháo coppha bảo dưỡng bê tông vách; gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ
 • Bể số 5: gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ, đà giằng
 • Bể số 4: tháo coppha bảo dưỡng bê tông hành lang đi bộ

HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ

 • Đổ bê tông đường D1

NHÀ KÝ TÚC XÁ

 • Gia công lắp dựng cốt thép coppha dầm sàn mái
 • Xây tường trục 1-15 tầng 1

NHÀ KHO

 1. Tạm nghỉ

NHÀ BẢO VỆ

 1. Tạm nghỉ

NHÀ NỒI HƠI

 1. Tạm nghỉ

PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC

 • Gia công lắp dựng cốt thép coppha đáy bể

ME

 • Đặt ống âm sàn xưởng chuẩn bị. Cắt  đục Đi ống ổ cắm,  công tắc trục 9-25/AB xưởng chuẩn bị
 • Cắt đục Đi ống ổ cắm công tắc xưởng dệt, ghép móng cột đèn đường
 • Gia công ống, lắp đặt ống DN 125 xưởng chuẩn bị

Một số hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC.,

 

 Chủ đề liên quan