Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 12/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 12/09/2019

XƯỞNG DỆT

 • Căn chỉnh cốt pha dầm, lắp thép dầm +6.9m trục 12-14/H-G
 • Lắp dụng cốt thép dầm sàn +9.9m
 • Xây tô trục 12-21/G-H; 23/E-H; 12-17/A-B; 22-23/A-D
 • Lắp dựng cốt pha dầm sàn +6.9m trục 13-14/A-B

XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

 • Lắp đặt dàn giáo dầm sàn tầng 3 trục K-M/5-11
 • Tô tường ngoài trục B/1-9, tô tường trong nhà trục A-B/16 -25.
 • Đổ bê tông giằng tường trục 1/C-G
 • Xây tường tầng 2 trục L /11-17; L/1-5; A-B/9-16
 • Lắp đặt kèo thép zone 5, 6

KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 • Bể số 1: gia công lắp dựng cốt thép coppha, đổ bê tông dầm sàn nắp bể
 • Bể số 3:mài bề mặt thành bể, lắp dựngcốt thép coppha vách treo
 • Bể số 5: gia công lắp dựng cốt thép coppha dầm giằng
 • Bể số 4: Mài hoàn thiện bề mặt

HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ

 • Đầm nền đá đường D1,N3
 • lu nền đường N1,D3, san mặt bằng vỉa hè khu vực xưởng nguyên vật liệu.

NHÀ KÝ TÚC XÁ

 • Xây tô tầng 2 trục 1-15/A-D
 • Gia công lắp dựng đổ bê tông sàn tum
 • Mài trần tầng 3

NHÀ KHO

 • Tạm nghỉ

NHÀ BẢO VỆ

 • Lắp dựng cốt pha dầm sàn nhà bảo vệ số 1

NHÀ NỒI HƠI

 • Gia công lắp dựng cốt thép coppha móng

NHÀ XE

 • Lu nền nhà để xe, vào đất san mặt bằng

PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC

 • Gia công lắp dựng cốt thép vách

ME

 • Thi công ống cấp xưởng dệt,  đục cắt lắp đặt ống cấp thoát xưởng nguyên liệu.
 • Thi công cắt đục xưởng dệt, cắt đục Đi ống cấp thoát nhà ký túc, đặt trụ đèn đường.
 • Cắt đục Đi ống báo cháy xưởng dệt, lắp đặt ống cấp Nước ngoài nhà. Gia công ống

Một số hình ảnh thi công:

 

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 

 Chủ đề liên quan