Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 06/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 06/09/2019

XƯỞNG DỆT

 • Xây tô tường trục 22-23/A-H, 17-21/A-B
 • Lắp ghép cốt pha dầm sàn trục 12-17/H-G; A-B/12-21 tầng mái

XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

 • Lắp đặt cốt thép bệ máy số 6
 • Lắp đặt dàn giáo dầm sàn tầng 3 trục K-M/5-11
 • Lắp đặt kèo thép zone 5, 6
 • Xây tô tường bao tầng 2 trục A-B/1-16; A-B/14-25; K-M/1-5

KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 • Bể số 1: gia công lắp dựng cốt thép coppha dầm sàn
 • Bể số 2: gia công lắp dựng cốt thép coppha cột D/1-5
 • Bể số 3:gia công lắp dựng cốt thép coppha vách treo
 • Bể số 5: gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ
 • Bể số 4: Dọn dẹp vật tư trong bể

HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ

 • Đổ bê tông đường N4, lu nền đường D5, bóc nền đường D3, lu nền đường D3

NHÀ KÝ TÚC XÁ

 • Gia công lắp dựng cốt thép coppha đổ bê tông cột tum
 • Trát trường trục 1-15 tầng 1

NHÀ KHO

 • Lu lèn nền đất trục 9-15/A-D

NHÀ BẢO VỆ

 • Tạm nghỉ

NHÀ NỒI HƠI

 • Đổ bê tông lót móng

PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC

 • Lắp dựng cốp pha đáy,vách bể PCCC

ME

 • Đặt ống âm xưởng chuẩn bị
 • Lắp đặt ống thoát Nước nhà ký túc,  đặt ống âm xưởng dệt
 • Đặt ống âm xưởng chuẩn bị,  lắp đặt ống cấp Nước xưởng chuẩn bị.

Một số hình ảnh thi công:

GODLEN LOTUS CONSTRUCTION JSC ,.Chủ đề liên quan