Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 03/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 03/09/2019

XƯỞNG DỆT
 Xây tô tường trục 22-23/A-H, 17-21/A-B
 Lắp đặt cốt thép dầm cos +6,90m
 Tháo cốt pha dầm sàn tầng 2 trục 12-17/A-B
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
 Lắp đặt cốp pha, cốt thép đổ bê tông dầm tầng sàn mái trục A-B/16-25
 Hút nước bệ máy
 Lắp đặt cốt thép, coppha cột tầng 2 phòng điều không
 Xây tô tường bao tầng 2 trục A-B/1-9-9
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 Bể số 1: gia công lắp dựng cốt thép coppha dầm sàn
 Bể số 2: gia công lắp dựng cốt thép coppha cột
 Bể số 3:gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ, vách treo
 Bể số 5: gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ
 Bể số 4: tháo coppha bảo dưỡng bê tông hành lang đi bộ
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
 Lắp dựng cốt thép, cốt pha đáy, đổ bê tông đáy mương đoạn M5,6
NHÀ KÝ TÚC XÁ
 Xây tường trục 1-6 tầng 1 nhà
 Gia công lắp dựng coppha cốt thép cầu thang tầng 1
NHÀ KHO
 Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
 Tạm nghỉ
NHÀ NỒI HƠI
 Tạm nghỉ
PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC
 Tạm nghỉ
ME
 Tạm nghỉ

  • Một số hình ảnh minh họa:

     

    GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

     

     

 

 

 Chủ đề liên quan