Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Việt Nam - Giai đoạn 2 ngày 14/03/2019


Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Việt Nam - Giai đoạn 2 ngày 14/03/2019


Cập nhật tình hình thi công công trình Perennial Cable giai đoạn 2 tuần 2 của tháng 3 năm 2019

Nội dung công việc chính thi công

Nhà xưởng B
- Lắp ống thoát nước thải trục Y5 nhà xưởng B
- Sơn nước 2 cầu thang trục X7-X8 tầng 1 nhà xưởng B
- Sơn lót ngoài nhà trục X6-X8/Y1 nhà xưởng B
- Thi công thiết bị chiếu sáng tầng 3 nhà xưởng B
- Vệ sinh cửa kính nhà xưởng B
- Thi công máng cáp tầng 3 nhà xưởng B
- Vệ sinh đường ống chữa cháy nhà xưởng B
Nhà xưởng C
- Sửa chữa vết nứt tầng 3 nhà xưởng C
- Đào đường ống thoát nước thải trục Y5 nhà xưởng C
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha, đổ bê tông thành mương thoát nước mưa trục Y1 nhà
xưởng C
- Vệ sinh cửa kính nhà xưởng C

Một số hình ảnh thi công:

GODLEN LOTUS CONSTRUCTION .,

 Chủ đề liên quan