Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 28/07/2019


Cập nhật tình hình thi công công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 28/07/2019
XƯỞNG DỆT
- Lắp đặt cốt thép cánh mương trục 16-16A/E-F,18-18A/E-F
- Hoàn thiện cốp pha,cốt thép,vệ sinh sàn trục 22-23/E-H
- Lắp cốp pha sàn trục L-M 1-5
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha cột trục 12-21/G-H
- Tháo ván khuôn đà kiềng trục 12-17/G-H
- Lắp dựng cốp pha nắp mương trục C/14-17
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Lắp cốt thép dầm trục L-M 1-5.
- Gia công cốt pha dầm sàn tầng mái trục A-B/1-9.

- Tháo dỡ cốt pha dầm sàn tầng 2 trục A-B/9-16
- Gia công chống sàn tầng 2 trục A-B/16-25
- Lắp dựng cột kèo thép zone 1,2 trục C-K/1-7
- Tháo cốp pha nắp mương, triển khai nắp mương kết nối nhà điều không trục 9-10.
- Lắp cốt thép 2 nắp mương mở rộng còn lại trục J13000.
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Lắp dưng cốt thép,ván khuôn đà giằng cos +4,0, lắp dựng ván khuôn vách trong đợt 2 bế số 3
- Gia công cốt thép mương ; bảo dưỡng bê tông vách ngoài đợt 2 bể số 3
- Tháo coppha bảo duõng bê tông vách trục E đợt 3 bể số 5
- Tháo coppha bảo dưỡng bê tông cột , thành bể lửng ; đáy mương bể số 4
- Lắp dựng cốt thép vách đợt 2, vệ sinh waterbar, lấp đất ngoài bể số 1
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Ghép cốp pha thành mương M4.3-M4
- Đổ bê tông đường N2
- Lu cấp phối đường D1, lu nền đất đường N5,
- Làm bó vỉa đường D1
- Ghép cốp pha thành mương M4.3-M4
- Lấp đất đường ống thoát nước thải PC10-PC11
NHÀ KÝ TÚC XÁ
- Đổ bê tông bảo dưỡng dầm sàn tầng 2
NHÀ KHO
- Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
- Tạm nghỉ

Một số hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION ., JSC 

 Chủ đề liên quan