Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 22/06/2019


Cập nhật tiến độ thi công công trình Xindadong Textiles Việt Nam ngày 22/06/2019

Nội dung công việc:
XƯỞNG DỆT
- Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23/A-D
- Lắp đặt cốt thép, coppha mương trục 17-20A/C; 19A-20A/C; 15-14/C; 18-18A/C-
- Đục trám vá đầu ty nhà điều không
- Tháo dỡ cốt pha mương và nhà điều không trục 16-18/H-F; 19-20/A-B; 15-16A/A-C
- Lắp ghép cốt pha nhà điều không trục 15-15A/H-F
- Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23-22/H-D
- Đục trám vá đầu ty nhà điều khôn
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Đổ bê tông lót giằng móng trục M-L/1-9
- Gia công lắp đặt cốt thép giằng móng M-L/1-9
- Lắp dựng cốt thép tường bể điều hòa Lắp dựng coppha tường bể điều hòa
- Lắp đặt cốt thép, coppha cột trục A-B/1-9; K/1-25
- Tháo cốt thép coppha giằng móng trục A-B/9-25
- Bảo dưỡng bê tông
- Lu nền đất trục E-J/15-25
- Lắp dựng cốt thép coppha mương tuyến 8 trục J
- Mài thành trong mương làm nắp
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Lắp dựng ván khuôn vách bên trong bể, khoan cấy thép chờ vách treo bể số 4
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha giằng vách bể số 3
- Gia công lắp dựng ván khuôn vách, lấp đất đáy móng bể số 5
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha, đổ bê tông vách. Bể số 6
- Lắp dựng cốt thép coppha vách bể số 1
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha mương đoạn M14,M14A2, M7A2,3,
- Đào san sửa nền đất đoạn M13,14
San ủi mặt bằng đường
NHÀ KÝ TÚC XÁ
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha móng
- Đào san sửa hố móng
NHÀ KHO
- Đào đất hố móng trục A/1-10, E/7-15,
- Đổ bê tông lót móng
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha móng trục 15/A-E
- Đổ bê tông móng trục 15/A-E
Một vài hình ảnh minh họa cho việc thi công:

 

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC ,.

 

 Chủ đề liên quan