Logo CotecCons
 

Cập nhất tiến độ công trình Xindadong Textiles 10/07/2019


Cập nhất tiến độ công trình Xindadong Textiles 10/07/2019

Nội dung những công việc đã làm được trong tuần qua:

XƯỞNG DỆT
- Tháo dỡ cốt pha cột trục 22-23/A-D
- Lắp ghép cốt pha cột trục 22-23/D-H
- Tháo dỡ cốt pha mương trục 20-20A/D-E; 15-15A/D-F
- Ghép cốt pha mương 16-16A
- Tháo dỡ cốt pha cánh mương trục 20-20A/E-D
- Bắc giàn giáo, ghép cốt pha đáy dầm phòng điều không trục A-B
- Đổ bê tông lót đà kiềng trục 17-21/H-G
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha đà kiềng trục 17-21/A-B
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Tháo dỡ cop pha cổ cột trục Kl- J /20-21, trục H- H+13700/ 20-24
- Lắp dựng cốt thép đà kiềng trục M/ 17- 20
- Lắp đặt coppha cột trục A-B/21-25,
- Lắp đặt dàn giáo dầm sàn tầng 1 trục A-B/9-16
- Tháo dỡ cop pha mương trục Kl/ 5-7 ,
- Lắp dựng cốt thép mương gió mở rộng trục J+ 6500 / 1 ,
- Lắp dựng cop pha nắp mương trục Kl- j + 13000/ 9-10
- Lăp dựng cốt thép coppha đà kiềng trục Kl- M/ 12- 17; M/ 17- 20
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Gia công lắp dựng coppha vách trong bể số 4
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha vách đợt 3 bể số 5
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha cột, giằng bể số 3
- Gia công coppha mương bể số 6
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha mương trục M14B1,2-M14, M14B1,2, M14A2,M14, M7B2,1
- Lu lèn, dan ủi đất nền, đá đường D1, N2
- Đổ bê tông đáy mương đoạn M14B1,2.
- Đổ bê tông thành mương M6-M7, M14A2-M14, M7A3-M7B2

NHÀ KÝ TÚC XÁ
- Gia công lắp dựng cốt thép coppha đổ bê tông cột
- Gia công cốt thép coppha dầm sàn tại bãi gia công
NHÀ KHO
- Lắp đặt bu lông trục B/14-3
- Lấp đất, lu nền lớp 2 trục A/1-8
- Đào đất hố móng trục B/10-14
- Lắp đặt coppha, cốt thép móng trục C/1-3
- Lắp đặt coppha, cổ cột trục C/14-9

Một vài hình ảnh minh họa cho việc thi công:

Hinh ảnh thi công khu xử lý nước thải - khu nhà ký túc xá 

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan