Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific Việt Nam - Giai đoạn 2 ngày 19/11/2018


Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific Việt Nam - Giai đoạn 2 ngày 19/11/2018


 

Cập nhật công việc thi công tuần vừa qua của công trình Best Pacific Việt Nam Giai đoạn 2 ngày 19/11/2018

Công việc thi công chính tuần vừa qua:

CÔNG VIỆC THI CÔNG NHÀ

  1. Tổ hợp dầm pipe rack
  2. Xây trát tường;
  3. Sơ bả tường xây;

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan