Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic 23/12/2018


Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic 23/12/2018


Sau 1 tháng thi công, công trình Tating Plastic đang được Bông Sen Vàng triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra

* Nhà máy (Factory 1,2)

 1. Lắp đặt cốt thép, cốp pha móng, dầm móng (Installation re-bar, formwork for foundation, ground beam);
 2. Đắp đất san nền (Backfill, leveling soil for ground);

* Nhà kho (Warehouse)

 1. Đào móng, cắt đầu cọc (Excavation foundation, cutting pile head)
 2. Lắp đặt cốt thép, cốp pha, đổ bê tông móng (Installation re-bar, formwork, pouring concrete for foundation);
 3. Lắp đặt cốt thép, cốp pha dầm móng (Installation re-bar, formwork for ground beam).

Nhà Training house (Training house)

 1. Đào móng (Excavation foundation);
 2. Cắt đầu cọc (Cutting pile head);
 3. Lắp đặt cốt thép, cốp pha, đổ bê tông móng (Installation re-bar,formwork, pouring concrete for foundation);

* Nhà Canteen (Canteen building)

 1. Đào móng (Excavation foundation);
 2. Cắt đầu cọc (Cutting pile head);
 3. Lắp đặt cốt thép, cốp pha, đổ bê tông móng (Installation re-bar,formwork, pouring concrete for foundation);

* Nhà Office

 1. San nền (Levelling ground)

* Hạ tầng (Infrastructure)

 1. Lắp đặt cống, hố ga thoát nước (Installation storm dranage mainhole, pipe);
 2. San gạt nền đường (Levelling ground of road);
 3. Lắp đặt thép V hố ga (Instalation V steel for mainhole);
 4. Chỉnh sửa lại đường theo TMB thay đổi (Modify road ground as chance master plan).

* Hàng rào (Fence)

 1. Trát trụ tường (Plastering for column);
 2. Gia công, lắp đặt hàng rào thép (Fabrication, installation steel fence)

* Bể nước (Water tank)

 1. Đào móng (Excavation for foundation);
 2. Đóng cọc tre (Driving bamboo piles).

Hình ảnh thực tế thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan