Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - ngày 19/06/2020


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - ngày 19/06/2020


1.  NHÀ NGHIÊNCỨU VÀ PHÁT TRIỂN :
-  Defect sơn bã ô câu thang.
-  Lắp dựng kính lan can sân thượng tầng 3. 
2.  XƯỞNG HOÀNTHIỆN : 
-  Defect sàn tầng 3.
-  Xây tường phòng thí nghiệm tầng 2.
-  Bã tường tầng mái.
-  Lắp khung nhôm nhà vệ sinh.
3.  XƯỞNG NHUỘM :
-  Gia công lắp đặt cốp pha cầu thang phòng điều không.
-  Lắp dựng copha vách phòng AC
-  Lắp dựng copha, cốt thép sàn nắp mương điều không trục J-K.
-  Chuẩn bị đổ bê tôngnắpmương.
-  Xây tô tầng 2 phòng điều không cos +1.87m.
-  Bắn nẹp khe lún tầng triệt. 
4.  HẠTẦNG :
-  Thi công nền đá dăm đoạn B3.
-  Thi công nước mưa B02-B07.
-  Thi công bó vỉa.
5.  BỂ PCCC, KHOTHAN,NHÀBẢOVỆ, LÒHƠI : 
-  Lắp dựng cốt thép, copha mương nhà kho than. 
-  Lắp dựng cửa sổ nhà bảo vệ. 
6.  ME:
-  Thi công ống pccc tầng 1 xưởng hoàn thiện. 
-  Test tuyến ống ngoài nhà. 
-  Thi công hố ga ngoài nhà. 
-  Kết nối nước cấp,sửa ống thoá tnước mưa xưởng nhuộm. 
-  Lắp điều hoà tầng 1 nhà R&D. 

Hình ảnh minh họa:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 

 Chủ đề liên quan