Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable - Giai đoạn 3  ngày 18/5/2020


Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable - Giai đoạn 3  ngày 18/5/2020


Tiến độ công trình Perennil Cable - GĐ 3 :

- Gia công cốt pha đáy dầm, sắt thép cột tầng mái trục X1-8/Y1-5 xưởng E

- Mài bê tông dầm sàn tầng 2 trục X1-8/Y1-5 xưởng E

- Vận chuyển ván vụn lên sàn tầng 3 Xưởng E

- Lắp cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng xưởng F

- Xây tường nhà phụ trợ

- Ghép cotpha thành mương tuyến mương A21-A22

- Lắp cốt thép tuyến mương A4- A4-1  

- Đổ bê tông đáy mương tuyến mương A4 - A4-1 

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan