Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 28/10/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 28/10/2019


Nội dung công việc đã  thực hiện :

 XƯỞNG DỆT
- Xây tô tầng 2 trục 12-21/A-B, xây tường phòng chảy và khoan cắm thép chờ phòng
điều
- Lắp đặt côt thép
- Đổ bê tông nền
- Tô trong nhà tầng 1 phòng điều không trục 12-17/G-H
- Bả xả trần và sơn lót trục 12-17/A-B, 12-17/G-H
- Lợp tôn mái : Sim tôn, hoàn thiện mái , hàn V đầu hồi.
 XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Lắp đặt cốt thép, bảo dưỡng bê tông nền nhà xưởng
- Lắp đặt ống thoát nước HDPE trong nền xưởng.
- Lắp đặt bản mã bệ máy số 11; coppha cốt thép bệ số 8
- Cán nền,ốp lát phòng tầng 2 trục A-B/1-25
- Bả bột tường, dầm sàn trong nhà tầng 2 trục A-B/1-9; M/13-25; ngoài nhà trục A/9-
25. Sơn lót, sơn màu ngoài nhà trục A/1-9
- Xây tường, tô tường trục K-M/5-11, K-G/20, G/1-15, A-B/9-16, M/1-5, A/16-25
phòng điện
- Đầm đá nền xưởng
- Bảo dưỡng bê tông nền xưởng
- Lợp tôn mái: Lợp tôn lớp 2, bắn tôn inox
 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Bể số 2: gia công lắp dựng coppha vách đợt 2
- Bể số 7: Tháo coppha sàn bể số 7
 HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Ghép cốt pha thành mương đấu nối KCN
- Nạo vét mương, san mặt bằng
 NHÀ KÝ TÚC XÁ
- Cán nền tầng 2,3,4, láng seno tầng 4. Ốp tường tầng 2
- Tô trát tầng 4, tầng tum, cầu thang bộ
- Hàn V, đổ bê tông mương mở
- Bả ngoài nhà, bả trong nhà tầng 3,4
- Sơn hoàn thiện trong nhà tầng 1;2
 NHÀ NỒI HƠI
- Hút nước, defect bệ máy
- Lắp dựng coppha bệ máy nhỏ còn lại
 NHÀ KHO
- Rải sàn deek, lắp xà gồ thưng.
 BỂ LẮNG BÙN
- Gia công lắp dựng cốt thép copha vách, cột đợt 2
 NHÀ BẢO VỆ
- Xây tường nhà bảo vệ số 1
 ME
- Thi công Nước cấp khí nén dưới mương gió xưởng dệt
- Lắp đặt ống Nước cấp ngoài kho thành phẩm
- Lắp ống khí nén, điện nhẹ xưởng nguyên liệu
- Lắp đặt ống điện, cấp thoát Nước, kéo cáp nhà ký túc,
- Lắp đặt đèn đường
 PCCC
- Lắp đặt ống cấp Nước chữa cháy xưởng nguyên liệu
- Kéo cáp tín hiệu ngoài nhà, gia công ống.

Hình ảnh thi công minh họa :

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC,.
 

 Chủ đề liên quan