Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 28/10/2019


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 28/10/2019


Nội dung công việc đã thực hiện:

  1. Thi công cốt thép, copha cột, dầm, sàn  xưởng nhuộm, xưởng hoàn thiện, nhà phát triển.
  2. Bơm thoát nước mưa.
  3. Thi công mương đường hạ tầng.
  4. Lắp dựng copha, cốt thép đáy bể, vách bể S08A, S08B, bể PCCC.

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan