Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 19/10/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 19/10/2019


Nội dung công việc:

XƯỞNG DỆT
- Xây tô tầng 2 trục 12-21/A-B
- Trát trong trục 22-23/A-E. phòng điều không trục 12-17/G-H
- Lắp đặt nắp khe mương gió
- Lắp đặt cốt thép nền trục 19-21/E-H
- Làm nền đầm base trục 22-23/A-H
- Tô vách barabet.
- Bả xả phòng điều không trục 12-17/G-H
- Bả xả bột trong nhà, sơn lót trục 22-23/A-H
 XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Lắp đặt cốt thép, bảo dưỡng bê tông nền nhà xưởng
- Bảo dưỡng bê tông phòng mương điện.
- Lắp đặt bản mã bệ máy số 11.
- Tô tường trong nhà trục A-B/9-16
- Bả bột tường, dầm sàn trong nhà tầng 2 trục A-B/1-9
- Xây tường, tô tường trục K-G/20, A/16-25, L-M/5-17, A-B/9-16
- Hoàn thiện xà gồ thung
 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Bể số 7: Gia công lắp dựng cốt thép vách đợt 2
- Bể số 2: Bảo dưỡng bê tông sàn
 HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Tiêu thoát nước mặt đường
- Nạo vét bùn đáy mương
- Thi công ram dốc
XƯỞNG DỆT
- Xây tô tầng 2 trục 12-21/A-B
- Trát trong trục 22-23/A-E. phòng điều không trục 12-17/G-H
- Lắp đặt nắp khe mương gió
- Lắp đặt cốt thép nền trục 19-21/E-H
- Làm nền đầm base trục 22-23/A-H
- Tô vách barabet.
- Bả xả phòng điều không trục 12-17/G-H
- Bả xả bột trong nhà, sơn lót trục 22-23/A-H
 XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Lắp đặt cốt thép, bảo dưỡng bê tông nền nhà xưởng
- Bảo dưỡng bê tông phòng mương điện.
- Lắp đặt bản mã bệ máy số 11.
- Tô tường trong nhà trục A-B/9-16
- Bả bột tường, dầm sàn trong nhà tầng 2 trục A-B/1-9
- Xây tường, tô tường trục K-G/20, A/16-25, L-M/5-17, A-B/9-16
- Hoàn thiện xà gồ thung
 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Bể số 7: Gia công lắp dựng cốt thép vách đợt 2
- Bể số 2: Bảo dưỡng bê tông sàn
 HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Tiêu thoát nước mặt đường
- Nạo vét bùn đáy mương
- Thi công ram dốc

XƯỞNG DỆT
- Xây tô tầng 2 trục 12-21/A-B
- Trát trong trục 22-23/A-E. phòng điều không trục 12-17/G-H
- Lắp đặt nắp khe mương gió
- Lắp đặt cốt thép nền trục 19-21/E-H
- Làm nền đầm base trục 22-23/A-H
- Tô vách barabet.
- Bả xả phòng điều không trục 12-17/G-H
- Bả xả bột trong nhà, sơn lót trục 22-23/A-H
 XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Lắp đặt cốt thép, bảo dưỡng bê tông nền nhà xưởng
- Bảo dưỡng bê tông phòng mương điện.
- Lắp đặt bản mã bệ máy số 11.
- Tô tường trong nhà trục A-B/9-16
- Bả bột tường, dầm sàn trong nhà tầng 2 trục A-B/1-9
- Xây tường, tô tường trục K-G/20, A/16-25, L-M/5-17, A-B/9-16
- Hoàn thiện xà gồ thung
 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Bể số 7: Gia công lắp dựng cốt thép vách đợt 2
- Bể số 2: Bảo dưỡng bê tông sàn
 HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Tiêu thoát nước mặt đường
- Nạo vét bùn đáy mương
- Thi công ram dốc

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,


 Chủ đề liên quan