Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic - Giai đoan 2 - 09/10/2019


Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic - Giai đoan 2 - 09/10/2019


Tiến độ thi công tuần vừa qua của công trình Tating Plastic - Giai đoạn 2 09/10/2019:

  1. Gia công thép đài móng và dầm móng
  2. Lắp dựng ván khuôn dầm móng
  3. Lắp dựng thép dầm móng
  4. Lắp dựng ván khuôn đài móng
  5. Lắp dựng thép đài móng
  6. Đổ bê tông đài móng
  7. Đào đất đài móng
  8. Lắp dựng bulong chân cột

Hình ảnh minh họa:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan