Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic - Giai đoan 2 - 03/10/2019


Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic - Giai đoan 2 - 03/10/2019


Công việc thực hiện trong tuần vừa qua:

  1. Ép cọc 26 tim ( tổng cộng 279/316 tim cọc )
  2. Nhận cọc về công trường
  3. Lắp dựng thép đài móng
  4. Lắp dựng ván khuôn đài móng
  5. Đào đất đài móng
  6. Đổ bê tông đài móng
  7. Tháo copha đài móng
  8. Lấp đất đài móng
  9. Đầm đất lấp đài móng

Hình ảnh minh họa công việc thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan