Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 27/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 27/09/2019


Nội dung công việc thi công:

  1. Thi công cốt thép, coppha cột vách
  2. Thi công đào móng, đổ lót, cốt thép, cốt pha, đổ bê tông móng xưởng nhuộm, xưởng hoàn thiện, bể xử lý nước thải;
  3. San đất lu lèn nhà xưởng
  4. Thi công mương;

Hình ảnh thi công :

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC ,.

 Chủ đề liên quan