Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 26/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 26/09/2019


Những công việc đã thi công trong tuần vừa qua của công trình BW - Giai đoạn 3:

Factory C11-C12

 1. Nhà C11-C12: Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng chuẩn bị lợp tôn mái kết cấu thép (100%)
 2. Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép dầm mái 10.400m (70%)
 3. Nhà C11-C12 : Tô tường trục A,Q khu nhà xưởng (60%)
 4. Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông cột đầu hồi nhà C11 khu văn phòng
 5. Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông giằng tường, lanh tô khu nhà xưởng

Factory B11

 1. Nhà B11 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng chuẩn bị lợp tôn mái kết cấu thép (100%)
 2. Nhà B11 : Xây tường tầng trệt khu văn phòng (100%)
 3. Nhà B11 : Tô tường trục M khu nhà xưởng (80%)
 4. Nhà B11: Lắp ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông cột tầng 2 khu văn phòng
 5. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang

Factory B12

 1. Nhà B12 : Lắp cột, kèo kết cấu thép (100%)
 2. Nhà B12 : Lắp xà gồ, nóc gió, giằng kết cấu thép
 3. Nhà B12 : Xây tường tầng trệt khu văn phòng (100%)
 4. Nhà B12 : Tô tường trục M khu nhà xưởng (80%)
 5. Nhà B12: Lắp ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông  cột tầng 2 khu văn phòng
 6. Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang

Factory C4

 1. Nhà C4 : Lợp tôn mái khu nhà xưởng (100%)
 2. Nhà C4 : Xây tường tầng trệt khu văn phòng (100%)
 3. Nhà C4 : Tô tường trục 1,13 khu nhà xưởng (35%)
 4. Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng

Factory C5

 1. Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép sàn tầng 2 khu văn phòng (100%)
 2. Nhà C5 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng kết cấu thép (90%)
 3. Nhà C5 : Tô tường trục 13 khu nhà xưởng (20%)
 4. Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô K khu nhà xưởng
 5. Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông cột C1,C2 trục  Factory C6
 6. Nhà C6 : Lắp cột, kèo kết cấu thép (100%)
 7. Nhà C6 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô khu nhà xưởng

Hạ tầng

 1. Hạ tầng : Lắp đặt cống và hố ga nhà C5,C6, B11, B12

PCCC

 1. PCCC : Thi công treo ty và support xưởng C5
 2. PCCC : Thi công ống báo cháy âm sàn xưởng C5
 3. PCCC : Gia công hàn giá đỡ ống xưởng C11,C12

 MEP

 1. MEP : Thi công ống chờ cấp nguồn điện, nước âm sàn tầng 2 nhà C5 khu nhà xưởng
 2. MEP : Thi công ống nước thoát tầng 1 WC xưởng B11, B12, C11-C12, C5

Hình ảnh minh họa thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan