Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019


Công việc thi công đã thực hiện:

* Factory C11-C12

 1. Nhà C11-C12: Lắp cột kết cấu thép ( 100%)
 2. Nhà C11-C12 : Lắp kèo kết cấu thép (100%)
 3. Nhà C11-C12 : Lắp cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng (100%)
 4. Nhà C11-C12 : Lắp nóc gió kết cấu thép
 5. Nhà C11-C12 : Xây tường trục Q khu nhà xưởng
 6. Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory B11

 1. Nhà B11 : Đổ bê tông cột tầng 2 khu văn phòng (50%)
 2. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng (80%)
 3. Nhà B11 : Lắp kèo kết cấu thép
 4. Nhà B11 : Tô tường trục 13 ( 40%)
 5. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory B12

 1. Nhà B12 : Đổ bê tông cột tầng 2 khu văn phòng (50%)
 2. Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng (80%)
 3. Nhà B12 :Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory C4

 1. Nhà C4 : Đổ bê tông sàn tầng 2 khu văn phòng ( 50%)
 2. Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép sàn tầng 2 khu văn phòng ( 85%)
 3. Nhà C4 : Cán tôn mái
 4. Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô trục 13 khu nhà xưởng

* Factory C5

 1. Nhà C5 : Lắp giàn giáo lên sàn tầng 2 khu văn phòng
 2. Nhà C5 : Lắp kèo kết cấu thép ( 25%)
 3. Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory C6

 1. Nhà C6 : Lắp giàn giáo lên sàn tầng 2 khu văn phòng - Lắp ván khuôn sàn tầng 2 khu văn phòng
 2. Nhà C6 : Lắp cột kết cấu thép
 3. Nhà C6 :  Xây tường trục 1 khu nhà xưởng

* Hạ tầng

 1. Hạ tầng : Lắp đặt cống và hố nhà C5, B12

* PCCC

 1. PCCC: Gia công ống DN200
 2. PCCC : Thi công đường ống hạ tầng DN200

* MEP

 1. MEP : Thi công thoát nước hạ tầng nhà C11
 2. MEP : Thi công đường ống HDPE
 3. MEP : Thi công lắp đặt đường thoát nước và ống điện chờ tầng 2 khu văn phòng nhà C4

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan