Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic - Phase 2 - 18/09/2019


Cập nhật tiến độ công trình Tating Plastic - Giai đoan 2 - 18/09/2019


Công việc đã thực hiện :

* Công tác tạm:

  1. Lắp dựng bãi gia công thép
  2. Dọn dẹp vật tư kho bãi
  3. San gạt mặt bằng phase 2

* Factory:

  1. Ép cọc thí nghiệm
  2. Định vị tim cọc
  3. Nhận cọc về công trường

Hình ảnh minh họa:

GOLDEN LOTUS CONTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan