Logo CotecCons
 

CÁN BỘ CHỦ CHỐT


Nhân sự

STT Tên Cán Bộ Chuyên Môn, Kinh Nghiệm
1 Nguyễn Hữu Thông - Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa Tp.HCM năm 1982.
- Gần 30 năm kinh nghiệm về thi công quản lý giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp.
2 Phạm Quốc Hùng

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 1995.
- 16 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

3 Trần Kim Sơn

- Chuyên môn: Kiến Trúc Sư.
- Tốt nghiệp trường ĐH kiến trúc Hà Nội năm 1999.
- 12 năm kinh nghiệm về kiến trúc và nhà cao tầng.

4 Phạm Ngọc Quân

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình DD & CN
- Tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa Tp.HCM năm 1999
- 12 năm kinh nghiệm về công trình công nghiệp, hạ tầng và cầu cảng.

5 Phùng Việt Cường

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2001.
- 10 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

6 Nguyễn Anh Tuấn

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2004.
- 6 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

7 Nguyễn Mạnh Hà

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 5 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng, công nghiệp và quản lý công trình.

8 Hoàng Danh Tuấn

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2005.
- 6 năm kinh nghiệm về nhà công nghiệp và dân dụng.

9 Thới Văn Hồi

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN.
- Tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa Tp.HCM năm 2003.
- 8 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

10 Nguyễn Văn Thịnh

- Chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước.
- Tốt nghiệp trường ĐH kiến trúc Hà Nội năm 2005.
- Hơn 5 năm kinh nghiệm về công trình thủy lợi, cấp thoát nước.

11 Trần Đức Kiên

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về công trình nhà công nghiệp và dân dụng.

12 Hoàng Anh Chung

- Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Tốt nghiệp trường ĐH GTVT Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về công trình nhà hạ tầng và cầu cảng.

13 Nguyễn Thế Anh

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về nhà công nghiệp và dân dụng.

14 Chu Văn Bình

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về công trình nhà cao tầng và công nghiệp.

15 Phan Trần Hiếu

- Chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2006.
- 5 năm kinh nghiệm về QS,QC các công trình nhà cao tầng và công nghiệp.

 Chủ đề liên quan